Listado de unidades
Proyecto: Santa Bárbara
Unidad Modelo Programa Superficie Completa
Maiten Casa Maiten 3 D / 2 B + Visita 66
Castaño Casa Castaño 3 D / 2 B + Visita 90